WORKSHOP

Workshop (utvecklingsprocess under en dag): Fokus på medarbetarskapsperspektivet, relationen kollegor emellan och mellan chef och medarbetare, m a o "familjegruppen" till skillnad från "främlingsgruppen". I familjegruppen sker utvecklingsprocesser i den kontext där den ska göra sig gällande i den dagliga verksamheten. Det betyder att nyvunnen kunskap kan användas direkt då den inte behöver transformeras från en utbildningskontext som är avskild från verksamheten. Främlingsgruppen är en ofta förekommen kontext vid externa ledarskapsutbildningar (dvs. chefen utbildas externt utan personalens närvaro).


Frågor som ska diskuteras:

Vad är medarbetarskap och vem ansvarar för det? Varför jobbar vi med medarbetarskapet? Vad och vilken är den förväntade nyttan? Hur kan vi utveckla ett aktivt medarbetarskap i praktiken?


De olika stegen:


"Guiding princibles" blir en handlingsplan hur deltagarna kan gå tillväga. Dvs. specifika praktiska tips blandade med mer övergripande värderingspunkter.


Tillbaka