van Johan Bertlett

fil. dr psykologi, organisationskonsul


Johan Bertlett är lektor vid Lunds universitet och konsult i BOLD Consulting.
Inom ramen för sina tjänster bedriver
han såväl forskning och undervisning
som konsultering inom områdena medarbetarskap och ledarskap.
Han är internationellt publicerad och
har presenterat forskning vid flertalet internationella konferenser i Europa
och USA. Förutom nationella uppdrag
har Bertlett också arbetat konsultativt
med flertalet europeiska flygmyndigheter.

Delar av avhandlingen om
medarbetarskap och ledarskap


BOLD Consulting
0707-68 34 80
johan@boldconsulting.se