GRUPPARBETEN

Med utgångspunkt i medarbetarskapets ledar- och följarperspektiv bjuds deltagarna in att aktivt delta i diskussioner och övningar som bygger på deras bidrag och erfarenheter.


Mål


Grupputveckling (utifrån gruppens målbild)


Din roll i gruppen

Din roll i gruppen handlar om att skapa gemensam förståelse och överenskommelse om allas roller så att jag inte bara vet vad jag ska göra, varför jag ska göra det och hur jag ska göra det. Det handlar också om att alla andra också vet vad jag ska göra etc. och att jag vet detsamma om alla andra i gruppen. Nyttan är att komma till samsyn om hur vi ska bete oss för att lösa våra uppgifter. Detta leder till tydlighet i roll och uppgift, vilket leder till kongruent beteende (i motsats till kontraproduktivt beteende). Dessa övningar fokuserar också på mina uppgifter, tiden jag lägger ner på mina och gruppens uppgifter. Det sistnämnda tydliggör vilka som är gruppens viktigaste uppgifter och mängden tid som jag och gruppen lägger på dessa. Denna övning visar ofta att gruppens viktigaste uppgifter inte är de uppgifter som gruppen lägger ned mest tid på.


Utveckling av medarbetarskap

Deltagarna arbetar först individuellt och sedan i grupp. Där ska de lyfta fram vilka som är de viktigaste faktorerna för att utveckla ett aktivt medarbetarskap. De definierar och rangordnar faktorerna för att avslutningsvis gå över till ett mer praktiskt plan där det diskuteras vem som ska göra vad etc.


Tillbaka